Mesafeli Satış Sözleşmesi
bahriyeli.com.tr  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: bahriyeli.com.tr  sanal mağazası (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: BAHRİYELİ DOĞA SPORLARI
Telefon: 0312 3110350
Faks: 0312 3240797
Email: info@bahriyeli.com.tr

ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www. bahriyeli.com.tr  alışveriş sitesine üye olan kişi. 
Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

GENEL HÜKÜMLER
1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden trekkingburada.com sorumlu tutulamaz.

4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakit ödeme yaptı ise nakten ve defaten ödenir.Kredi kartı ile yapılan iade işleminde satıcı firma kredi kartı işlemini iptal etmek kaydı ile ödemeyi iade eder.

8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için  bahriyeli.com.tr 'a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri  bahriyeli.com.tr tarafından karşılanacaktır.

9- İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI'ya faks veya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, , hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

-Ürün İade İşlemleri:
Alışveriş sitemiz üzerinden yapılan satışlar için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulamaktadır.
İade edilecek ürün veya ürünlerin aşağıdaki şartlara uygun bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.
Kargo taşıması nedeniyle üründe oluşabilecek hasarlar veya kullanım kayıpları söz konusu ise teslim anında teslim fişini onaylamadan önce kargo firması yetkilisinden hasar tesbit tutanağı (zabıt) tutturularak iade edilecek ürün/ürünlere ekleyerek kargo yetkilisine geri teslim ediniz. Aksi takdirde kargo hasarlarından kaynaklanan hasarlardan veya kullanım kayıplarından sorumluluk müşterinin olacaktır ve ürün bize geri iade edilemez.
 
- Cayma Hakkı Nedeniyle İade Koşulları:
İadenin, satın alınan ürünün etiketi, vakumlu veya jelatinli ambalajı açılmadan, tahrip edilmeden, bozulmadan ve ürün kullanılmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.
Ürünler orijinal ambalajlarından çıkarılarak kullanıldıktan sonra iade edilme istekleri için bir haftalık geri iade süresi işlememekte ve ürün kesinlikle geri kabul edilmemektedir.
Satın alınan ürüne herhangi bir zarar gelmemesi ve ürünün tekrar satılabilecek durumda olması gerekir.
Müşterinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallarda cayma hakkı sözkonusu değildir.
İade edeceğiniz ürüne ilişkin ‘İade Formu’nu doldurunuz. 
Ürünle birlikte orjinal faturası (iade faturası kesilecekse ekine faturamızın fotokopisi eklenir), orjinal kutusu, ambalajı, garanti kartı varsa standart aksesuarlarının eksiksiz ve hasarsız olması şarttır.

- Ayıplı Mal İade Koşulları:
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 'un 4.Maddesine göre, “Tanıtım ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan niteliklerine aykırı olan ya da kullanım amacı bakımından tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Müşteri, malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıplı mal bildiriminde bulunursa, ürünü iade etme, bedel indirimi, ücretsiz değişim ya da ücretsiz onarım haklarından birine sahiptir.”
Müşteri, 30 gün içerisinde ayıplı ürün bildiriminde bulunmalıdır.
Ayıplı ürün bildiriminde, ürünün ithalatçısı veya yetkili servisi tarafından düzenlenen bir raporla kullanım hatasının bulunup bulunmadığı belirlenir. Kullanıcı hatasının olduğu tespit edilirse, müşteri bu hakdan faydalanamaz.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre ayıplı mal statüsünde bulunan ürünün orjinal kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarlarının eksiksiz ve hasarsız olması şarttır. Ürün iade edilirken ürün faturasını da geri gönderilmelidir. İade faturası kesilecekse ekine faturamızın fotokopisi eklenir.
İade edeceğiniz ürüne ilişkin ‘İade Formu’nu doldurunuz. Formunuz onaylandıktan sonra size iade dönüş numarası verilecektir. İade dönüş numarasını ilgili formun üzerine ekledikten sonra ürünle birlikte bize gönderiniz. İade formu doldurulmadan ve geri dönüş numarası alınmadan yapılacak iade talepleri kabul edilmeyecek ve ürünler teslim alınmadan müşteriye geri gönderilecektir.

- Para İade Süresi:
İade edilen ürünlerin bedeli, ürün bize ulaştığı ve yukarıdaki şartların sağlandığı belirlendikten itibaren 10 (on) gün içinde iade edilir.
İade Yöntemi ve Taşıma

- DİĞER HUSUSLAR:
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

- Garanti Şartları :
Müşteri memnuniyeti de  bahriyeli.com.tr  tarafından garanti altına alınır: Müşterilerimizi tatmin etmeyen ve beklentisini karşılamayan ürünler eğer kullanılmamışlarsa yenisi, bir başka ürün ya da para iadesi ile değiştirilir.(ÖNEMLİ: Bu iade işlemi güvenlik garantisi vermek zorunda olduğumuz teknik malzeme işlemi için uygulanamaz.)

- Teknik Malzeme Garantisi 
Teknik malzemenin kişinin güvenliği için çok önemlidir. Metal ya da dokuma, bütün teknik malzemeler özelliğine uygun şartlarda saklanır ve alıcıya ulaştırılır. Malzeme, sadece alıcısı tarafından kullanılır. Bu garantinin sağlanabilmesi için satılan teknik malzeme iade alınmaz .

- Ürün İade Garantisi:
Size gönderdiğimiz ürünleri herhengi bir sebepten dolayı kullanmak istemez iseniz kullanılmamış olması şartıyla iade teslim tarihinden itibaren yedi ( 7 ) günlük süre içinde neden belirterek iade edebilirsiniz  bahriyeli.com.tr  olarak aldığınız ürünlerden memnun olmanızı istediğimiz için sizi yeterince memnun etmeyen ürünleri kullanmadan ve yeni haline zarar gelmeden bize geri ulaştırmanız halinde ürünü derhal ve memnuniyetle değiştirebilir veya para iadesi alabilirsiniz. Önemli : Teknik Malzemeler bu kapsamın dışındadır. Teknik malzemeleri, verdiğimiz güvenlik garantisi nedeniyle iade almamız mümkün değildir.

İade etmek üzere gönderdiğiniz ürünlerde tam olması gereken öğeleri aşağıda bulabilirsiniz. Bunlardan herhangi birinin eksik olması durumunda ürün iadesi kabul edilmemektedir.
• Ürünün faturası, 
• İade formu, 
• 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
İade Adresi: Yiba Çarşısı 1.kat no:235 Ulus/ Ankara

- Güvenli Alışveriş Garantisi: 
www. bahriyeli.com.tr en gelişmiş güvenlik sistemleri ile korunmakta ve müşteriler için yüzde yüz güvenlik sağlamaktadır.
Kişisel bilgileriniz ve kredi kartı bilgilerinizin gizliliği  bahriyeli.com.tr Garantisi altında korunmaktadır. Gizlilik garantisi,bahriyeli.com.tr 'den alışverişinizden sonra kartınızdan alışverişiniz haricinde hiç bir harcama alınmayacağı ve bahriyeli.com.tr ‘a vereceğiniz kişisel bilgilerinizin tamamını saklı tutacağımızın teminatıdır. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri çoğu zaman internet üzerinden yapılan alışverişlerde değil fiziki ortamlarda çalınmaktadır. Bu nedenle kredi kartınızı günlük hayatta kullanırken dikkatli olun, kredi kartı numaranızı, son kullanma tarihini ve CVC (Güvenlik numarası) numarasını başkalarına vermeyin. Restoran, mağaza gibi fiziki ortamlarda çalınan kredi kartı bilgileriyle alışveriş yapmaya çalışan sahtekarlara karşı önlemler alan e-ticaret siteleri bu sahtekarları İnternetten alışveriş yaparken bildiğiniz firmaları tercih edin. Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan siteleri tercih edin. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Internet sitesinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edin. Bilmediğiniz bir firmadan alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyid edin.
yakaladıkları anda kredi kartının gerçek sahibiyle irtibata geçmektedirler, bu gibi durumlarda işbirliği yapın. Ay sonu gelen ekstre bilgilerini dikkatli kontrol edin ve size birşey ifade etmeyen alışverişler için firmalarla irtibata geçin.

- Hata Garantisi 
Eğer verdiğiniz sipariş size hatalı gönderilmişse ya da üründe bir üretim hatası varsa ürün iade alınarak yenisi ile değiştirilir ya da para iadesi yapılır. Eğer sipariş formunda belirttiğinizden farklı özelliklerde bir ürün gönderilmişse lütfen önce telefon ile haber verip, yol ücreti  bahriyeli.com.tr  tarafından karşılanacak şekilde ürünü geri gönderiniz. Üretim hatası olan ürünler elimize ulaşıp hatası teyit edilince, yol ücreti tarafımızdan müşteriye ödenir.

- Güvenlik Garantisi 
bahriyeli.com.tr' de satışı yapılan teknik malzemeler (ipler, karabinalar, kasklar, emniyet kemerleri, vb) ve kullanımı sırasında kullanıcısının can güvenliğini etkileyebilecek malzemeler (ocaklar, çakılar, vb) üreticileri tarafından ilgili standartlara uygun olarak üretilmektedirler.  bahriyeli.com.tr  , kalite kontrol sistemi gelişmiş firmalarla çalışmaktadır. Satılan ürünün ilgili standarta uygun olmaması üreticinin hatasıdır ve  bahriyeli.com.tr  sorumlu tutulamaz.
Kullanımı çeşitli riskler içeren malzemelerin doğru kullanımlarını öğrenmek kullanıcının sorumluluğundadır ve bahriyeli.com.tr  hiçbir hatalı kullanımdan sorumlu tutulamaz. Dağcılık malzemelerinin doğru ve eksiksiz kullanımı için uzman kişilerden kurs alınması tavsiye edilir.
bahriyeli.com.tr ,bütün ürünleri mükemmel bir şekilde müşterilerine sunar. Teknik malzemeler, kişisel güvenlik malzemeleri, ocaklar vb. ürünler  bahriyeli.com.tr  tarafından teslim alındıktan sonra en uygun şartlarda depolanır, sergilenir ve müşteriye ulaştırılırlar. Malzemenin geçmişi ile ilgili şüpheli bir süreç bulunmaz.
 
Gizlilik Garantisi
- Veri Güvenliği: 
Kullanıcılardan derlenen tüm hassas ve kişisel bilgiler, en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır. 
bahriyeli.com.tr kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve hiçbir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti eder.

- Veri Paylaşımı: 
bahriyeli.com.tr yukarıda sözü edilen kişisel içerikli bilgiler dışındaki genel kullanıcı bilgilerini, sunduğu hizmetleri daha verimli kılmak ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutabilmek amacıyla analiz ederek yorumlamak ve seçkin iş ortakları ile paylaşmak hakkını saklı tutar.
 
- Hata Garantisi: 
Eğer verdiğiniz sipariş size hatalı gönderilmişse ya da üründe bir üretim hatası varsa ürün iade alınarak yenisi ile değiştirilir ya da para iadesi yapılır. Eğer sipariş formunda belirttiğinizden farklı özelliklerde bir ürün gönderilmişse lütfen önce telefon ile haber verip, yol ücreti  bahriyeli.com.tr  tarafından karşılanacak şekilde ürünü geri gönderiniz. Üretim hatası olan ürünler elimize ulaşıp hatası teyit edilince, yol ücreti tarafımızdan müşteriye ödenir.
 
- Teslim süresi:
sitemizden alışveriş yapan siz kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmakta ve siparişinizi verdiğiniz andan itibaren ödeme/fatura bilgilerinin kontrolünü gerçekleştirmektedir. Bu yüzden, siparişinizin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle siparişinizin ödeme/fatura bilgilerinin doğruluğunun onaylanması ve onaylandığına dair e-postanın size yollanması gereklidir. 

- Verdiğim sipariş ne zaman elime geçer?
Bize vermiş olduğunuz siparişler stoğumuzda olduğu sürece en geç 48 saat sonra adresinize kargoya verilecektir. Elimizde olmayan nedenlerden kaynaklanacak gecikmelerde size mail ya da telefon yolu ile bilgi verilecektir. Kargoya verilen ürünler Türkiyenin her yerine en geç 4 iş gününde teslim olur. Kargodan kaynaklanan gecikmeler bizim elimizde değildir. Her türlü gecikme durumunda bizi 0 312 3110350 numaralı telefondan arayabilirsiniz ya da info@bahriyeli.com.tr  adresine mail atabilirsiniz.. 

-Stok Sorunları
Verdiğiniz siparişlerde stoklarımızda nadiren de olsa bulunmayan ürünler yüzünden gecikmeler yaşanabilir. Bu gibi durumlarda irtibat telefonlarınızdan veya e-postanızdan mutlaka size ulaşılarak haber verilecektir. Size ulaşabilmemiz için lütfen kişisel bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz.

- Kredi kartımla internetten yapacağım alışveriş ne kadar güvenlidir?
İnternet üzerinde güvenlik sertifikasına sahip sitelerde kredi kartı kullanmak, fiziksel hayatta kullanmaktan çok daha güvenlidir. Bir mağazada veya restoranda kredi kartınızı fiziksel olarak bir başkasına vermeniz riski artırır. bahriyeli.com.tr , kredi kartı numaranızı girdiğiniz ekranda, kart bilgilerini, sertifika sağlayan bir güvenlik şirketinden lisanslı özel bir şifreleme ile bankaya aktarır. bahriyeli.com.tr  internet sitesinde kredi kartı bilgileriniz saklanmadığı için bu bilgileri bizim ya da bir başkasının ulaşması mümkün değildir. Tüm kredi kartı işlemi, yüksek güvenlik sistemleri tarafından korunan banka sistemleri sayesinde bizlerden bağımsız olarak yapılmaktadır. 

- CVC2 numarası nedir?
Kredi kartınızın arka yüzünde, normal 16 haneli kart numaranızın devamında 3 haneli bir numara daha vardır. Bu numara, size özel bir CVC2 numarasıdır. Bu numara, kredi kartı kullanımında ekstra bir güvenlik sağlamaktadır.  bahriyeli.com.tr ' dan yapacağınız alışverişlerde bu numaraya ihtiyacınız olacaktır. 

- Siparişimi vermeme rağmen ürün hala elime geçmedi?
Paketinizin yola çıkmasından sonra en geç 4 iş günü içinde kargo firması paketi size teslim edecektir. Bu süre aşılmış durumda ise bizi arayıp kargo takip numarasını öğrenebilirsiniz. Bu şekilde paketin nerede olduğunu tam olarak öğrenebilirsiniz. Resmi tatiller, hava ve yol durumuna göre bu sürede çok nadir de olsa artma olmaktadır. 

- Siparişimdeki ürünü / ürünleri iade etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
İade etmek istediğiniz ürün ya da ürünlerinizi, kullanılmamış olması şartı ile 8 iş günü içinde faturası ve iade sebebinizi içeren not ile birlikte, ürüne ve orjinal kutusuna zarar gelmeyecek şekilde tarafımıza kargo ile ödemesi sizin tarafınızdan yapılacak şekilde gönderebilirsiniz. İadesi onaylandığında işlemleriniz en kısa sürede başlatılacak olup, ürününüz isteğiniz doğrultusunda değitirilecek ya da iade alınacaktır. İade işlemi kredi kartınıza yapılacaktır. Nakit iade yapılmaz. Havale ile ödemişseniz, ürün tutarı aynı şekilde hesabınıza havale edilecektir. Eğer iade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplı ise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Diğer durumlarda ise kargo ücreti size aittir.
Not: Faturasız gönderilen ürünler, ambalajı hasarlı veya eksik olan ürünler hiç bir şekilde değiştirilmezler ve iade alınmazlar.

- Kargo parası ödeyeceğim?
Vermiş olduğunuz siparişlerde 100 YTL üzerindeki siparişlerinizde kargo masrafı tarafımıza aittir. Daha düşük siparişlerde kargo firması ile olan anlaşmaya göre fiyat ortaya çıkacaktır.
  
- Döviz kurları nasıl hesaplanıyor?
Mağazalarımızda ve sitemizde döviz üzerinden satılan ürünlerin TL karşılıklarını günlük Merkez Bankası efektif satış kurundan hesaplanır. www.tcmb.gov.tr sitesinden bu kurlar görülebilir.  

- İstediğim ürün hatalı geldi ne yapmam gerekiyor?
Çok nadir de olsa bu tür hatalar olabilir. Eğer sipariş verdiğiniz ürün dışında bir ürün size gönderildiyse ürünleri kullanmadan ve ambalajlarını bozmadan size gelen tüm evraklarla birlikte bize ödemeli olarak geri kargolayınız. Kargolamadan önce bizi aramanız işlemi hızlandıracaktır. .

- Alışverişle İlgili Genel Konular:
bahriyeli.com.tr 'dan kredi kartı (Visa, MasterCard) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmez. 
. KDV oranları kitaplarda %8, dergilerde %1, diğer ürünlerde %18 oranındadır. 
. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından  bahriyeli.com.tr  sorumlu değildir. 
. bahriyeli.com.tr , sipariş edilen ürünlerin tamamının temininden sorumlu değildir. Tamamı temin edilemeyen paketlerde durum müşteriye bildirilir ve uygun seçenekler sunulur.
. bahriyeli.com.tr  Mağazasında ve internet sitesinde Türkiye Cumhuriyetinin tüketici kanununda yazan şartlara uygun hizmet verilmektedir.

ÜYELİK BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ:
Mağazamıza üye olmak için girmiş olduğunuz tüm bilgiler,  bahriyeli.com.tr  tarafından 3. parti firma veya kişilerle paylaşılmayacaktır.

Mağazamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir ve sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçim değiştirilebilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ:
Şirketimiz, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Örneğin Internet Explorer ve Firefox tarayıcınızın alt kısmında görüntülenen sarı renkli bir kilit görüntüsüdür. Buna ek olarak içinde olduğunuz sayfanın adresinin başındaki http:// https:// olarak değişir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği şirketimiz tarafından Kredi Kartları Sahtekarlığı (Fraud) 'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Sertifikalı online alışveriş sitelerimiz, en yaygın bankalara ait online ödeme altyapılarına sahip Sanal POS'lar kullanmaktadır.
Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.
Bahriyeli Doğa Sporları / ( bahriyeli.com.tr ) ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza ait tüm bilgiler ve firma yerini belirten adres açık olarak belirtilmiştir. (Bkz: "iletişim" sayfası)

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ :
Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.
 
E-POSTA GÜVENLİĞİ:
Sitemiz Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirketimiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Kullanım Şartları:
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapmakla bu sitenin kullanılmasına ilişkin aşağıda belirtilen koşulları, gizlilik politikasını ve site ile ilgili tüm cari kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Bahriyeli Doğa Sporları / ( bahriyeli.com.tr ) herhangi bir zamanda kullanım koşulları ve gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Lütfen bu alışveriş sitesini ziyaret ettiğiniz veya alışveriş yaptığınız zamanlarda periyodik olarak bu sayfayı okuyunuz. Müşteri bu alışveriş sitesini kullanmakla değişiklikleri ve tüm düzenlemeleri o haliyle kabul etmiş sayılır.
Fiyatlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Bu alışveriş sitesinde gösterilen fiyatların zaman zaman döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Gösterilen fiyatların sadece o gün için geçerli olabileceği unutulmamalıdır.
Sipariş veren müşterilerimiz Mesafeli Satış Sözleşmesini okuyup kabul etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye Müşteri Hizmetleri bölümünden ulaşabilirsiniz.Bu anlaşma sipariş son aşamasında ekrana ayrıca getirilip onayınız gerekecektir ve bu anlaşma online sipariş verdiğinizde size e-posta ile ayrıca otomatik olarak gönderilecektir.
Sitemizde yayınlanan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından yazılı izin olmadan kullanılamaz.
Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. Sitemiz, bağlantı verdiğimiz diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.
Bu sayfada gösterilen ürün görselleri ve bilgileri ilgili ürünün üreticisinin veya temsilci firmanın sağlamış olduğu bilgilerden derlenmektedir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Her türlü insan hatası veya üretici bilgilerinden dolayı oluşabilecek tipografik ürün özellik, görsel ve fiyatlarından dolayı alışveriş sitemiz sorumluluk kabul etmeyecektir. Ürün özellikleri ve görseller, ürünün sitemizde gösterimi esnasında üretici firma veya resmi temsilci firma tarafından değiştirilme veya hatalı/eksik olabileceği ihtimalinden dolayı, güncel ve kapsamlı bilgi edinmek için üretici firma internet sitesine veya firmaya başvurmanızı öneririz. Üreticiler ve Bahriyeli Doğa Sporları / ( bahriyeli.com.tr ) ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu alışveriş sitesini her ziyaret ettiğinizde, ziyaretinize ait genel nitelikte, kişisel olmayan bazı bilgiler toplanıp kaydedilebilir. Bu bilgiler içinde, ziyaretinizin zamanı ve süresi, sitede izlenen sayfalar ve bizim sitemize gelmeden hemen önce ziyaret edilen sitenin bilgisi de bulunabilir. Bu bilgiler sadece, alışveriş sitemizin aktivitesini ölçmek ve fonksiyonelliğimizi geliştirecek fikirler üretebilmek için kullanılır. Sitemiz tüm ziyaretçilerin kullanımına açık olmakla birlikte, sadece kayıtlı üyelerin görüntülemesine ve katılımına açık bazı bölümler de içermektedir.
Ürünler veya sitemiz hakkında yapacağınız yorumların sitemizde yayınlanması kontrolümüz dahilinde olacaktır ve bunların alışveriş sitemiz ziyaretçileri tarafından görülebilir olacağını kabul etmiş sayılırsınız.
Satın alınacak ürünlerin Türkiye dışındaki garanti şartları ilgili ülke koşullarında geçerli olacaktır ve bu koşulların araştırılması müşteri sorumluluğunda olacaktır.
Alışveriş sitemizin bulunduğu sunucuda meydana gelebilecek bir arıza veya bunun benzeri bir durumdan kaynaklanan bir sebeple ürün, üyelik veya sipariş bilgisine geçici ulaşılamıyor olunabilir.
Alışveriş sitemize Türkiye dışından da her hangi bir ülkeden ulaşım sağlanabilir ancak Türkiye ve K.K.T.C. dışındaki ülkelere ürün satışı ve gönderimi yapılmamaktadır.
Ziyaretçilerin veya müşterimizin alışveriş sitemizi kullanmakla site ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını ve bu Kanunlara göre çözümleneceğini kabul eder.

Garanti Uygulamaları:
Mağazamızda satılan tüm ürünler ithalatçı veya imalatçı firma garantisi altındadır. Tamir veya değişim işlemleri garanti veren firma veya yetkili servisleri tarafından yapılmaktadır. Arızalı ürününüzü faturası veya garanti belgesi ile birlikte, garanti belgesinden ya da kullanım kılavuzundan bulacağınız size en yakın yetkili servisi arayarak, garanti kapsamında ürününüzün tamirini veya değişimini yaptırabilirsiniz. 

Şirketimize gönderdiğiniz ürünler tarafımızdan da ilgili markanın yetkili servisine gönderilmekte ve sonuç beklenmektedir. Ayrıca, Yetkili Servis ile problem yaşadığınızda bize başvurabilirsiniz.

Bazı yetkili servisler kargo ile de ürün kabul edebilmekte. Lütfen bu yönde hizmetleri olup olmadığını sorunuz. 

Seri numarası olan ürünlerde yetkili servisler ürünün seri numarasından garanti kapsamını kolaylıkla bulabilmekte ve onarım işlemlerine başlayabilmektedir.
 
bahriyeli.com.tr 'a üye olup alış veriş yapan her alıcı yukarıdaki konuları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Yiba Mağaza

evolite